Eerstezaterdagviering “Een grote menigte, niet te overzien…”

Vanuit het thema-openbaring ‘een grote menigte, niet te overzien.’ vieren wij in het Romerohuis om 19 uur.

De armen, anawim, mensen die vragen hebben over hun situatie en over veel meer, en die in dat vragen het vertrouwen in het leven, in God niet verloren hebben.

In overeenstemming met de actuele coronamaatregelen, kan er vooraf niet samen gegeten worden en kan er achteraf niet worden nagebleven.

Meditatie met de Bijbel

Tot in het voorjaar hebben wij goede ervaringen met deze meditatie. Twee uren samen de rustige sfeer van meditatie beleven, luisteren naar een Bijbeltekst en deze in ons laten doordringen, delen wat ons daarin treft en dan weer luisteren naar ieders reactie om dit weer in ons op te nemen…Het is een levengevend gebeuren, waarin niet in discussie gaan met elkaar, maar luisteren het belangrijkste is.

We nemen doorgaans een Bijbelstekst uit het eerste weekend van de maand.

Vurig het leven vieren

Hoe laten we in deze corona tijden het vuur van de menselijkheid branden?
We voelen allemaal dat we de CBB bron meer dan ooit nodig hebben hierbij. Hoe houden we dit vuur warm het komende jaar?

Programma:
19u: Algemene vergadering + vooruitblik op een bijzonder CBB-jaar
19u30: viering
20u30: ontmoeting in de tuin met een drankje

Viering einde werkjaar

En toen viel de wereld stil… corona, COVID-19. Iedereen in zijn kot, naast eenzaamheid, angst, ziekte en mensen die afscheid moesten nemen van geliefden in de meest bizarre omstandigheden waren er ook tekenen van solidariteit, buren die mekaar beter leerden kennen, verbondenheid vanop afstand. Ook als basisbeweging wisten we het even niet meer. We worden uitgedaagd om onze verbondenheid opnieuw taal en tekens te leren geven.

Meditatie met de Bijbel

Een bijbel-meditatie is een wonder gebeuren. De tekst wordt gelezen. Luisteren en je laten aanspreken door woorden en zinnen. Deze laten binnenkomen in je hart en ziel. In stilte.
En dan luisteren naar wat elk van de deelnemers getroffen heeft. Het geeft een enorme rijke oogst aan inzichten.

Aswoensdagviering

De christelijke vasten begint op 26 februarie.k. en is een periode om bewust toe te leven naar de opstanding van de Nieuwe, herschapen Mens. Het is een oefening om terug in balans te komen met jezelf, je medemensen, je omgeving, de ruimere wereld, met moeder aarde, met God. Versterven, zeiden ze vroeger, om als nieuwe mens te verrijzen, met Christus sterven om met Christus te verrijzen, schreef Paulus aan de gemeente van Korinthe.